ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເຄື່ອງໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນທີ່ຂາຍໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Kimroy Bailey. ຊຸດຄູ່ມືນີ້ປະກອບມີຫລາຍໆລາຍການທີ່ ຈຳ ເປັນໃນການຕິດຕັ້ງລະບົບພະລັງງານທົດແທນທີ່ສົມບູນ.